Sobre el projecte

Co-Care és un nou projecte que té com a objectiu potenciar el disseny liderat per l'usuari en el desenvolupament de solucions per cuidadors d’Alzheimer basades en les TIC. El projecte Co-Care està cofinançat per la Comissió Europea en el marc del programa Erasmus + Knowledge Alliance, que permet que organitzacions de diferents països puguin treballar junts, desenvolupar, compartir i transferir les millors pràctiques i enfocaments innovadors en l’àmbit de l’educació, formació i joventut. Gràcies a aquest suport de la UE, Co-Care compta amb experts de tota Europa entre els seus socis.  

El projecte Co-Care reuneix universitats, professionals de les TIC, del sector de la salut i l’atenció social i, sobretot, usuaris per millorar els enfocaments d’ensenyament i aprenentatge i fomentar l’emprenedoria en el sector de les TIC i el sector de salut i social. L’objectiu és que aquesta orientació s’utilitzi en el disseny de solucions TIC per facilitar la vida quotidiana dels cuidadors informals de persones amb Alzheimer. Per millorar la qualitat de l'atenció que ofereixen, doneu-los l'oportunitat de treballar en xarxa i ajudeu-los a mantenir-se sans. 

Al llarg dels seus tres anys de durada, Co-Care desenvoluparà tres resultats principals:  

  • Recursos de formació en línia per a estudiants de salut, TIC i estudis socials per tal d’estimular el seu esperit empresarial per poder proporcionar productes més adequats a les necessitats dels usuaris.  

  • Un conjunt d’eines per a cuidadors informals que els dotarà de coneixements per triar solucions i competències basades en les TIC per utilitzar-les millor, per connectar-se amb els companys i per mantenir-se més sans.  

  • Una comunitat de pràctica en línia que donarà suport a tots els grups d'interès rellevants implicats i que seguirà el desenvolupament del curs de formació i del conjunt d'eines.